Uitvaartverzekeringen: laat uw  nabestaanden niet  met hoge kosten achter

Uitvaartverzekering


Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd,  kunt u uzelf verzekeren voor uw uitvaart. Een uitvaart kost al snel € 8.000,00 en is dus erg kostbaar. Wanneer u dit niet zelf kunt of wilt betalen, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorgt u ervoor dat u uw nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat.

Passende verzekering

Uitvaarten worden tegenwoordig steeds persoonlijker ingevuld. De kosten voor het laatste afscheid verschillen dan ook sterk. Wat uw wensen ook zijn, voor iedereen is er een passende uitvaartverzekering.

Laat uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter

U staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Toch is het goed om nu al na te denken over uw uitvaart. Welke wensen heeft u? En kunnen uw nabestaanden deze wensen later betalen? Het is vaak goed om een uitvaartverzekering af te sluiten, want er is niet altijd voldoende geld beschikbaar om de onverwachte kosten van een uitvaart op te vangen. Of misschien heeft u nu al een uitvaartverzekering, maar bent u verzekerd voor een te laag bedrag.

Door uw uitvaart nu alvast financieel te regelen, kunt u voorkomen dat er later geen geld beschikbaar is. Dit geeft rust voor uzelf en voor uw nabestaanden.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een uitvaartverzekering?

In geld: deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.

In natura: deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt je uitvaart. Verzekeraars betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat u verzekert.

In zorg: deze verzekering keert geen geld uit, maar u kiest een pakket aan diensten.

Voor wie

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

Wat is verzekerd

In geld: U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door automatische verhoging. 

In natura: U kiest zelf een bedrag. De premie hangt af van het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

In zorg: U bent verzekerd voor een pakket aan diensten. De premie hangt af van de waarde van het pakket, leeftijd en looptijd.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Laat regelmatig checken of uw verzekering nog bij u past.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. 

U kunt vaak kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in je 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

Indexering

Vaak kunt u kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 15.000,00. Uw premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag.

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Insurance Risk Management. Stuur een e-mail naar paul@irmcuracao.com. Of bel met  005999-5134479!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Meer informatie


Met deze rekentool kunt u uitrekenen wat en hoe lang u moet sparen voordat u een kapitaal bij elkaar heeft, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

Een oude uitvaartpolis kan in de loop van tijd verloren gaan, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar niet meer bestaat of is overgenomen door een andere maatschappij. Het kan ook gebeuren dat de administratie zoek is geraakt of dat nabestaanden niet weten of hun overleden dierbare überhaupt een uitvaartverzekering had afgesloten.

Gelukkig zijn er manieren om oude polissen boven water krijgen en te verzilveren. Middels het onderstaande stappenplan komt u er snel achter:

1. Duik in de administratie

De eerste en gemakkelijkste stap is om te duiken in de administratie. Hier vindt u mogelijk de polis zelf of andere bewijzen van een afgesloten uitvaartverzekering.

Bij het doorspitten van de administratie let u ook op de namen van verzekeraars en namen van polissen die nu niet meer bestaan. Om u daarbij te helpen heeft Insurance Risk Management dit op een rij gezet: klik hier!

2. Bekijk de bankafschriften

Vindt u niets in de administratie? Dan kan het zinnig zijn om de bankafschriften te bekijken. Hier vindt u misschien een naam van een uitvaartverzekeraar, zodat u weet met wie u contact kunt opnemen.

3. Is er een assurantieadviseur?

Heeft u nog steeds geen bewijs van een uitvaartpolis gevonden? Zoek dan uit of de overledene misschien een assurantieadviseur had. Hij/zij kan u verder helpen en weet mogelijk zelfs bij welke verzekeraar uw overleden dierbare een polis had afgesloten.

4. Raadpleeg het Verbond van Verzekeraars

Ten slotte kunt u ook terecht bij de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen voor u uitzoeken of u (of uw nabestaanden) recht hebben op een uitkering na overlijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen. Via de website van Het Verbond kunt u de aanvraag indienen.

5. Polis gevonden?

Als blijkt dat u (of uw nabestaanden) recht hebben op een uitkering, kan er contact worden opgenomen met de betreffende verzekeraar. Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde recht op uitkering door een uitvaartverzekeraar.

6. Hoeveel is de uitvaartverzekering waard?

Het is erg lastig om een goede inschatting te maken van de actuele waarde van een oude uitvaartverzekering. Het hangt sterk af van:

  • Het type polis
  • Wanneer de verzekering is afgesloten
  • Of de verzekering is geïndexeerd
  • Wat het verzekerde bedrag is

U kunt bij de huidige verzekeraar nagaan hoeveel de oude uitvaartverzekering op dit moment waard is.

Tip: om te zoeken in deze lijst gebruikt u de sneltoetsen CTRL en  F en vult u uw zoekterm in.

OudNieuw
A&M Levensverzekering (Rotterdam)Reaal Levensverzekeringen N.V.
A&O NV Leven VerzekeringNationale Nederlanden
A&O NV Leven VerzekeringMonuta Verzekeringen N.V.
Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Abbey LevenAllianz Nederland Levensverzekering N.V.
Abie¨zer (hulpe), Begr. Rotterdam opg. 1892Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ABP LevenASR Levensverzekeringen N.V.
Abri Levensverz.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Adjuto Alg. Verz. Mij.Goudse Levensverzekeringen N.V.
ABVMYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Aegon Spaarkas N.V.Aegon
AG LevenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
AG van 1824Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Agis LevenNationale Nederlanden.
Agis LevenMonuta Verzekeringen N.V.
Agis Zorgverzekeringen U.A., OWMAgis Zorgverzekeringen N.V.
AGOArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
ALBOZ Levensverzekering NVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc. 1898Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Belang (Anna Paulowna)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Beleggings-ConsortiumArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Friesch BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Nederlands Verz. FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc.Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Algemeene Friesche Levensverz mijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Levensverz. Bank NVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Rotterdamsche Coo¨p Begraf.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903)Onderling Fonds Sliedrecht B.A.
Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na OverlijdenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Algemene Burger Soc, Rott verz Soc.Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van geldenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
AlhermijAlgemene Levensherverzekering Maatschappij N.V.
Alico SAReaal Levensverzekeringen N.V.
Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
American Life Euravie Levensverz.Reaal levensverzekeringen N.V.
AmethystArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amev Levensverzekering NVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amev/Ardanta N.V.Ardanta N.V.
Amstelbank 1907Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorgingConservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering
Amsterdam NV, Levensverz. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdam, Levensverzekering Bank NVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdam, Mij van LevensverzekeringGoudse Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St hetGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, AlgArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsche Begrafenis MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. V olksverz)Nationale Nederlanden
Amsterdamsche Mij van Verz op het levenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, DeMonuta Verzekeringen N.V.
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, DeDela Verzekeringen N.V.
Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, DeYarden Uitvaarverzekeringen N.V.
Amsterdamsche VerzekeringsbankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
AmstlevenNationale Nederlanden
ANBVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid U.A. HetAnker Verzekeringen N.V
Antverpia (Roosendaal, 1888)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ApolloniaNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
ArdantaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Arnhem, Levensverz. MijAegon
Arnhemsche Verz. MijNationale Nederlanden
Arona (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Arona (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voorOLMA Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen N.V.
Assendelft, Begr. FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Assurance Lie´geoise (Ned. Portefeuille)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Atlas Verz. Mij (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Aurora Levensverz. MijOHRA Levensverzekeringen N.V.
Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h levenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Avenir, l'Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Ave´ro LevenAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Avero Levensverzekering Benelux NVAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
A VVLYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
AXA Equity & LawReaal Levensverzekeringen N.V.
AXA Levensverzekering N.V.Reaal Levensverzekeringen N.V.
AxentArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Axent/Aegon Leven N.V.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
AXENT/AEGON Sparen N.V.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede)Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds StArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Barbara (Geleen) Begrafenisfonds StArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds StReaal levensverzekeringen N.V.
Barbara (Heerlen) StYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St.Dela Natura Uitvaart Verzekeringen N.V.
Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St.Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart VerenigingTwenthe Uitvaartverzekering N.V.
Barnabas (Amsterdam)Nationale Nederlanden
Basic Life N.V.Forstis ASR Levensverzekering N.V.
Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Begrafenisverzorging "Amsterdam" N.V.Conservatrix
Begrafenis-Socie¨teit W.A., Wederkerige V erzekeringmaatschappijMonuta Verzekeringen N.V.
Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Belgische Vennootschap voor Internationale HulpverleningReaal Verzekeringen N.V.
Beon LevenInterpolis BTL, N.V.
Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Berkhout, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/dNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen
Bezemmakersbus (Delft)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden V erenigingArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St BarbaraArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, EersteArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918)Interpolis BTL, N.V.
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bossche Kasse BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Breda, Begrafenisfonds (1848)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Broederband, Begrafenisfonds (Deventer)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Brouwershaven, BegrafenisfondsReaal Levensverzekeringen N.V.
Bureau van GroepsverzekeringNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Burger Voorzorg (Harlingen) VerenigingArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) HetArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836Goudse Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijk Fonds van LevensverzekeringenGoudse Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering GenootschapAchmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V .
BVZ Leven NVLeidsche Verzekering Maatschappij N.V.
BVZ Uitvaartverzekering N.V.Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Careon Schadeverzekeringen N.V.Interpolis BTL, N.V.
CBVI, St. VoorzieningsfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
C.L.A.V .E.Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV)
Centraal Beheer Leven N.V.Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V.Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Centraal Beheer Levensverzekering N.V.Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Centraal PensioenbureauArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) DeReaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) DeReaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Levensverz. N.V.(leven) DeReaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) DeReaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Levensverzekering BankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Centrale SpaarkasArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden)Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij
Cite´ Vie Nederland, LaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, DeYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Compagnie Alliance BelgeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Compagnie d'Assurances Ge´ne´rales sur la Vie (Nederland)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Oude Zwolsche van 1895Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Compagnie Francaise d'Ass.sur la Vie Le Phe´nix (Nederland)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Concordia LevensverzekeringReaal Levensverzekeringen N.V.
Concordia (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Confidentia, DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Constance et Fide`le (Semarang), Uitkeeringsfonds, LaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente (Driebergen)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Coörperatie PC (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Coörperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden)Ave´ro Pensioenverzekeringen N.V. (Apeldoorn)
Coörperatieve Levensverzekering (1900)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. ('s-Gravenhage)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
CronosReaal Levensverzekeringen N.V.
Culemborg Levensverz. Mij.Goudse Levensverzekeringen N.V.
CuvonYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
CVAve´ro Pensioenverzekeringen N.V.
DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.REAAL Schadeverzekeringen N.V.
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A.Zwitserleven N.V.
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (BandoengNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
DLG VerzekeringenReaal Levensverzekeringen N.V.
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel)Monuta Verzekeringen N.V.
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Dordrecht, Levensverz. Mij (1873)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
DOS (De Onderlinge Spaarkas)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen)Ardanta N.V.
DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NVStichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk)Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Eagle Star LevenFalcon Leven N.V.
EBOMonuta Verzekeringen N.V.
EconoomNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht (Aalsmeer), DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht (Kampen) DeGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Eendracht (Purmerend) DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht en liefdeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)DoorMonuta Verzekeringen N.V.
Eendracht maakt Macht (Avenhorn)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt Macht (Den Helder)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt Macht (Zwolle)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. van personeel RijkswaterstaatNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eendragt maakt MagtGoudse Levensverzekeringen N.V.
Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen DeLeerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij
Eensgezindheid (Wormerveer, 1877)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eerbied voor de ontslapenen (Breda)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Eerste Apeldoornsche BegrafenisfondsMonuta Verzekeringen N.V.
Eerste BloemendaalscheArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Bloemendaalsche BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Eerste HollandseGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek (Amsterdam 1901)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste NederlandscheArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeitArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eigen Hulp (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ('s-Gravenhage)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Einde bekroont ons DoelGoudse Levensverzekeringen N.V.
Elf Provincie¨n. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. DeGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Elkander tot Steun (Kruisland)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eloy van 1875, St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Elvia LevenReaal Levensverzekeringen N.V.
Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij.Reaal Levensverzekeringen N.V.
EN (Volksverzekering)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ENNIA Levensverz.Aegon
Equitable (Ned. Potefeuille)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Equitable Life Ass. Society of the US (New York)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Equity & Law Levensverz.Reaal Levensverzekeringen N.V.
ERK Levensverz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Facultatieve Verzekeringen NVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
FairGo NVAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
FBTO Levensverzekering NVAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering MaatschappijAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. BankReaal Levensverzekeringen N.V.
Flandria Belgische mij van Levensverz. en LijfrenteArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Fonds De RoeverNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-Gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers))Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v InspecteursReaal Levensverzekeringen N.V.
Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud- OnderofficierenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Francke en De Meester FondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Friesche UitvaartverzorgingYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering MaatschappijNuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij
Friesland, NaturaNuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij
Gan Vie, Compagnie Francaise d'Assurances sur la VieReaal Levensverzekeringen N.V.
GBAAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Gedenk te sterven (Gouda, 1771)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreukArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gelders Broederschap (Leiden, 1744)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Gelduitzetting (Loon op Zand)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Geneeskundig, Weduwenfonds (1891)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Generali UitvaartverzekeringenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Genot door voorzorg (Den Haag 1855)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- AktiengesellschaftHDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft
Gildefonds (Amsterdam, 1936)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Glas loopt ras, mijn (Haarlem)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Globe (Den Haag, 1903)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gorinchem, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
GOVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
's- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
's- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
's-Gravenhaagsche Levensverz mij (1918)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
's- Gravenhage (alg Mij van Levensverz),Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gregoriusvereninging (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Gresham Life Assurance Society Ltd.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Groene Land Levensverzekeringen NVAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Groep Josi LevenReaal Levensverzekeringen N.V.
Groningse LevensverzekeringmaatschappijAegon Levensverzekeringen N.V. (of Ardanta)
Aegon Levensverzekeringen N.V.Aegon Levensverzekeringen N.V.
Groot AmsterdamNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Groot Bossche van 1838Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Groot-Noordhollandsche van 1845Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en LijfrenteArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Groot-Schermer, Begr. FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Haagleven, Levensverz. Mij.Dela Verzekeringen N.V.
Haagsche Verz. Socie¨teitArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Haarlem van 1873 Levensverz. Mij.Goudse Levensverzekeringen N.V.
Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) BisdomOHRA Levensverzekeringen N.V.
Haarlemsche Begrafenis Socie¨teitGoudse Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
HascoNationale Nederlanden
Hasselt, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
HAV BankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage). Begr. FondsGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Helder Volksverz. Mij.Goudse Levensverzekeringen N.V.
Heldersche Verz. Mij. De OndernemingArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hellevoetsluis, BegrafenisbusArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander (De Hen)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander (Nijmegen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander (Sexbierum)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander ('s-Gravenhage)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander (Zaandam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt U ZelvenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helvetia Levensverz.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Hengelo, Begr. Onderl.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Holda, Verz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Holland ('s-Gravenhage)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Holland N.V. Levensverz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Holland van 1859, NV Verz. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandia (Delft)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandsche Socie¨teit van Levensverz.Nationale Nederlanden
Hollandsche Spaarverzekering MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hollandse Verz. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hooge Huys Levensverzekeringen NVReaal Levensverzekeringen N.V.
Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Hoop 's-Gravenhaagsche Coo¨p Bakkerij- en Verbruikersver.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899Goudse Levensverzekeringen N.V.
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. mij (1914)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hoornsche Begrafenisfonds (1849)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
HorlogemakersReaal Levensverzekeringen N.V.
Hulp door Eendracht, weduwenfondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Hulp in nood na den dood (R'dam) Begr. FondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Hulp in nood, alg. levensverz. ubo (Rotterdam, 1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
HUV AHooghenraed Levensverzekering N.V.
HVS van 1808Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
HVS, NV Beleggings MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijdenNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Ideaal Spaarkas (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, EenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ijsselmonde, Plattelands BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
In PaceArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
In PaceArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Inspecteurs bij de R'damsche politie, fonds tot uboReaal Levensverzekeringen N.V.
Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966)Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Intermed LevensverzAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voorReaal Levensverzekeringen N.V.
Intern Verz. MijLegal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V.
Jan TruyenfondsInterpolis BTL NV
Joannes de Deo (Den Helder) StArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Johan de Witt, Raadspensionaris (1902)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Johannes de Deo, Onderl. Mij. StReaal Levensverzekeringen N.V.
Johannes, Vereniging (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Jong & Comp, De (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Jong & Comp, De (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Jong Nederland, Verzekering Bank (A'dam, 1909)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Joseph Genootschap StReaal Levensverzekeringen N.V.
Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Josi Levensverz. mij NV, GroepReaal Levensverzekeringen N.V.
Jozef (Zaandam), Onderl BegrafenisbondArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Juventus, onderl. Verz mij (A'dam, 1887)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Kantoorbedienden (R'dam) Ver vanNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver vanArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis VerNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Kloppersingel, UtrechtMonuta Verzekeringen N.V.
Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Kooger DoodenbosNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Krommenie, Onderl BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Kwadijk, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
"Later", Natura - uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Leidsche Levensverz. MijNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Leidsche Mij van verz op het leven (1901)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Let op Uw Einde (Charlois)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Let op Uw Einde (R'dam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Let op Uw Einde, Utrechtsch BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Levensverzekering Mij. (Nijmegen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Levob Levensverzekering N.V.Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Levob UitvaartArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis VerArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Linnenweversbus (Delft)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
LPUArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ BijenkorfArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maas, Verzekeringsbank deArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maas NV Levensverz Mij, De (1925)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maatschappij tot uitkering bij OverlijdenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maatschappij van Levensverz. (A'dam)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam 1848)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Maataschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1902)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maatschappij van VoorzorgArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Machpela ('s-Gravensande) Onderl Levensverz MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Maliesingel, UtrechtArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Meander ZorgNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLINGAchmea Zorgverzekeringen N.V.
Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij DeZegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R'dam, 1828)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Melissant, Onderl BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori, (Den Helder, 1902)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori (Groningen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori (Zeist)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871Goudse Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Memento Mori, begrafenisvereniging (R'dam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Mercator Leven NVASR Levensverzekeringen N.V.
Mercurius (Groningen), HandelsreizigerverzNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Metallicus, NV Pensioenverz. mijOHRA Levensverzekeringen N.V.
Meyerfonds, JacobArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Michiels of Bezemmakersbus, StArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Middelburgsch Begrafenisfonds (1863)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
MiddelharnisInterpolis, BTL, N.V.
Middelie, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Mijn glas loopt ras (Haarlem)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Militaire Verzekerings-vereenigingNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Militairen beneden de rang van OfficierNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Minerva (Antwerpen)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Moira, NV VerzekeringsbankAegon
Mortier, FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nationaal Spaarfonds N.V.OHRA Levensverzekeringen N.V.
Nationaal Uitvaart Fonds (A'dam, 1952)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Nationale Crediet Vereniging NCVGoudse Levensverzekeringen N.V.
Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nationale Levensverz Bank (Rotterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Nationale Comp Anyonyme d'ass sur la Vie, LaNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
NA VOMonuta Verzekeringen N.V.
NCVGoudse Levensverzekeringen N.V.
NCV-NSLGoudse Levensverzekeringen N.V.
Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oZ,1914)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Nederland, NV Verz op het Leven (A'dam, 1858)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederland, VennootschapArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Nederlanden van 1845Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nederlanden van 1870Uitvaartverzekeringen bij Ardanta. Levensverzekeringen bij a.s.r.
Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Nederlands Protestants UitvaartfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Alggemeene ('s-Gravenhage, 1844)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A'dam), 1896)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Bank van Levensverz (R'dam, 1904)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Bank van Verzekering (A'dam, 1901)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R'dam, 1918)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Handelsreizigers VerReaal Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Lloyd Levensverz NVNationale Nederlanden
Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Mij van Verzekering (1899)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche NaturaYarden Uitvaarverzekeringen N.V.
Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van deArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Spaarkas NV , DeNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche van 1894, DeNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nederlandsche Ver van Artsen-AutomobilistenVVAA levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Nederlandsche Verzekeringsbank (A'dam, 1867)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Volksverz bank (A'dam, 1908)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en EnschedeArdanta N.V.
Ned-Indische Levensv-en Lijfrente MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Neerlandia, Levensverz Mij (1893)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
New York (Ned. Portefeuille )Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Nieuw Rotterdam Leven NVReaal Levensverzekeringen N.V.
Nieuw Welgelegen BVGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Nieuwe Eerste Ned. VerzekeringsbankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nieuwe Haagse Verz Soc (1901)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij N.V.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V.REAAL Schadeverzekeringen N.V.
Nieuwe Socie¨teit van Voorzorg (Leiden) BegrGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Nijmegen Levensverz MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nillmij van 1859, Levensverz. MijAegon
NIVO uitvaartverzekeringen N.V.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
NOG Levensverzekering Maatschappij NVReaal Levensverzekeringen N.V.
NOG (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
NOG/ De Jong (leven)Reaal Levensverzekeringen N.V.
NOG/ De Jong (overlijden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UAReaal Levensverzekeringen N.V.
Noord Braband (Waalwijk)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord Brabant HandelsreizigersvereenigingArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord Brabantsch WerkliedenfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij DeErasmus N.V., Schadeverzekering Maatschappij
Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Noord Hollandsche Leven Mij NVReaal Levensverzekeringen N.V.
Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Noorden Begrafenisfonds (1936)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Noorden Levensverz. Mij, Het (1902)Generali levensverzekering maatschappij NV
Noorder Spaar- en Levensverz. MijGoudse Levensverzekeringen N.V. , De
Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij.Reaal Levensverzekeringen N.V.
NRGAlgemene Levensherverzekering Maatschappij N.V.
NRGPostbank Levensverzekering N.V.
NRG LondonInterpolis BTL N.V.
Nut der MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nut van het Algemeen Belang (Kampen)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nut van het Algemeen Belang (Leerdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Nuts BegrafenisfondsASR Levensverzekeringen N.V.
Nuts Levensverzekering van 1848ASR Levensverzekeringen N.V.
Nuts Levensverzekering, StichtingASR Levensverzekeringen N.V.
NUVA Verzekeringen N.V. (Meppel)Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
NVG UitvaartArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
NVSReaal Levensverzekeringen N.V.
OBF, Onderl. Levensverz. Mij.Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
OHRA PensioenOHRA Levensverzekeringen N.V.
O.H.V.M. (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Olva 1919Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UAInterpolis, BTL, N.V.
Onderling Belang 1906 (Oude Tonge)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Onderling Belang voor Landsmeer, Den IJp en PurmerendArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderling Belang (Leiden)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Onderling BoerenverzekeringsfondsAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Onderling Hulpbetoon (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Onderling Verzorgd (Amsterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Onderling Begrafenis VereenigingArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Broederschap (Den Bosch)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Hulp (Minnertsga)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Hulp (Ursum)Goudse Levensverzekeringen N.V. , De
Onderlinge Hulp Antillen, EnschedeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Hulp (Zwolle)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Hulp, EnschedeArdanta N.V.
Onderlinge Middenstands Levensverz MijOHRA Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A.Twenthe N.V. Uitvaartverzekering
Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de NederlandenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in OverheidsdienstNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A.Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836)Goudse Levensverzekeringen NV
Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Onderlinge Voorzorg (Amersfoort)Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ondersteuningsfonds (Yerseke)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Onderwijzers in de Provincie FrieslandArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ons Aller Belang (Bandoeng)Achmea Pensioen en Levensverzekering NV
Ons Belang, Brandwaarborg Mij.Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Ons Belang, Levensverz.Achmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
OoltgensplaatGoudse Levensverzekeringen NV
Ooltgensplaat, BegrafenisfondsGoudse Levensverzekeringen NV
OostenReaal Levensverzekeringen N.V.
Oosterhouts BegrafenisfondsGoudse Levensverzekeringen NV
Oost-Grafdijk, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
OostwoudArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oostwoud, Onderl. BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oostzaan van 1887Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oranje-nassau (1895)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Organisatievereniging, Ned.Goudse Levensverzekeringen NV
Oud Onderofficieren, fondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij.Goudse Levensverzekeringen NV
OudkarspelArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Oudkarspel, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Overflakkee en GoedereedeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Pantheon, MeppelYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Patria Levensverz. BankGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Patrimonium (Kampen), Onderl. BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Patrimonium (Zwolle)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Patrimonium, Onderling BegrafenisfondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
PC 171, Levensverz. MijReaal Levensverzekeringen N.V.
PC Hooft Verzekeringen N.V.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
PC UitvaartverzekeringenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
PCU EindhovenYarden Uitvaartverzekeringen N.V.
PensioencentraleArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
PensioenrisicoAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Petrus, Verz. Mij. St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
PGGM LevenCareon levensverzekeringen N.V.
Pharus van 1919, Levensverz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Phe´nix (Ned) Compagnie Francaise d'Ass. Sur la Vie, LeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Pie¨tas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn)Goudse Levensverzekeringen N.V.
PrecautiaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A'dam, 1910)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Probite´ Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Protestantsche BelangenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Protestantse BelangenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ProvidentiaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Providentia (Amsterdam) HandelsreizigersvereenigingNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Providentia (Eindhoven). Levensverz. MijReaal Levensverzekeringen N.V.
Prudentia Levensverz. Gen. (1863)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Prudential LevenAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
PurmerArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Purmer, Begr. fondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
RCLArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Reaal Levensverzekering N.V.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Reaal Overlijdenszorgverzekering N.V.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Reaal PensioenReaal Levensverzekeringen N.V.
Reaal Pensioenverzekering (Utrecht)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Reassurantie Maatschappij Nederland N.V.SR International Business Insurance Company Plc
Red u Zelven (Grootebroek)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
ReposaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ResidentiaArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
ROLArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ro¨merfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdam Levensverz Bank (1894)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Rotterdamsche Assurantie CompAllianz Nederland Levensverzekering N.V.
Rotterdamsche Co¨operatieve Vereniging voor levensverz.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Levensverz MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdamsche Verzekering Bank (1902)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Rotterdamsche Verzekerings Socie¨teit, Hulp in en na het levenNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Rotterdamsche Verzekerings SociëteitenNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Royal & Sun LevenAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Royal Nederland LevenAllianz Nederland Levensverzekering N.V.
RVS VerzekeringenNationale Nederlanden
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge WaarborgmaatschappijSalland Aanvullende Verzekeringen N.V.
Salland U.A., Onderlinge WaarborgmaatschappijSalland Zorgverzekeraar N.V
Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge WaarborgmaatschappijSalland Aanvullende Verzekeringen N.V
Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge WaarborgmaatschappijSalland Zorgverzekeraar N.V.
Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSLGoudse Levensverzekeringen N.V.
SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aanArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Weduwen Nederlandsche Spoorwegen
SchildersbegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Schilderspatroons, Bond van NedArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
SchoenmakersbusArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Securitas, Levensverz. Mij (1904)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
SeguridatNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
SFB Levensverzekeringen N.V.Cordares Levensverzekeringen N.V.
SFS LevensverzekeringsmaatschappijCordares Levensverzekeringen N.V.
Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839)Goudse Levensverzekeringen NV
Sommelsdijksche Levensverz. Mij (1913)Goudse Levensverzekeringen NV
Sompo Japan Insurance Inc.Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited
Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), HetAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke LeningenAegon
Spaendonck LevenInterpolis BTL N.V.
SpierdijkReaal Levensverzekeringen N.V.
Spierdijk, Het Onderl. Begr. fondsReaal Levensverzekeringen N.V.
Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Standaard (1906)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositie¨t, DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Sterpolis Levensverzekeringen N.V.Interpolis BTL N.V.
Sterpolis Schadeverzekeringen N.V.Interpolis Schade, N.V.
Steun bij Ziekte U.A., Onderlinge WaarborgmaatschappijAchmea Zorgverzekeringen N.V.
Steun Elkaar u.a. Onderlinge Begrafenis- en CrematieverenigingMonuta Verzekeringen N.V.
Sticht, Verz. Bank, Het (1898)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Sun AllianceAchmea Pensioen en Levensverzekering N.V .
SWS Maatschappij voor Verzekerd SparenGoudse Levensverzekeringen N.V.
Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Terminus Begrafenis te AmsterdamNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tiel UtrechtGoudse Levensverzekeringen N.V.
Tilburg's Verz bankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tilburgsch BegrafenisfondsGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Tilburgsche (1901) Verz MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tilburgsche verz. Bank en VoorzorgArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij. DeReaal Levensverzekeringen N.V.
Toevlucht in den Nood (Leiden)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Aller Welzijn (Delft)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot hulp der mensheid, zieken- en begr.risico (Leiden, 1846)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Nut der Maatschappij (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut en Voordeel (Delft)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Den Haag, 1833)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Kampen)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Leerdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Rotterdam, 1846)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Zierikzee)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Zutphen)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Nut van't Algemeen (Zwolle)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot VoorzorgArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Voorzorg van't Algemeen (Zwolle)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Tot Voorzorg, Algemeen Burger Socie¨teit, (Belgie¨)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tot Voorzorg, Algemeen Burger Socie¨teit (Rotterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Tot Voorzorg van't Algemeen (Zwolle)Goudse Levensverzekeringen NV
T rias Aanvullende Verzekeringen u.a., Onderlinge WaarborgmaatschappijTrias Schade-uitloop N.V.
Trias Schade-uitloop N.V.Trias Zorgverzekeraar N.V.
Truyenfonds, Jan (1918)Interpolis BTL, N.V.
Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920)Nationale Nederlanden
UAPReaal Levensverzekeringen N.V.
UAP ProvidentiaReaal Levensverzekeringen N.V.
UBO (Ned. Rijkstelegraaf)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
UBO ( Wemeldinge)Goudse Levensverzekeringen NV
UBO ( Wijdenes en Oosterleek)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V. (soms Aegon)
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Uit VoorzorgArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Uit Voorzorg (Middelburg, 1849)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Uitkeeringskas Vereeniging van GerechtsdeurwaardersArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
UKV Uitvaartkostenvereniging N.V.Ardanta N.V.
UKV UitvaartkostenverzekeringArdanta N.V.
Unilife Assurance GroupLegal & General Nederland Levensverzekering maatschappij N.V.
Union Londen (Onderdeel van Commercial Union)Nationale Nederlanden
Union Paris, l'Reaal Levensverzekeringen N.V.
Unitas (Den Hoorn)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Unive´ Bedum en Omstreken B.A., Onderlinge Verzekerings MaatschappijUnive´ Groningen U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij
Unive´ Het Platteland b.a., Onderlinge V erzekeringsmaatschappijPlatteland Brandverzekeraar N.V., Het
Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering MaatschappijReaal Levensverzekeringen N.V.
Unive´ De Eendracht U.A., Onderlinge Verzekering MaatschappijUnive´ Noord-Oost Schade N.V.
Unive Midden-Overijssel U.A., Onderlinge Verzekering MaatschappijVerzekering Maatschappij Unive´ Overijssel U.A., Onderlinge
Unive´ Noord-Oost U.A., Onderlinge Verzekering MaatschappijUnive´ Noord-Oost Schade N.V.
Unive´ Oost B.A., Onderlinge Verzekering MaatschappijUnive´ Oost U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij
Unive´ Reest Aa en Linde U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappijUnive´ Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V .
Unive´ Stellingland B.A., Onderlinge Verzekerings MaatschappijUnive´ Stellingland Brandverzekeraar NV
Unive´ Twente B.A., Onderlinge Verzekerings MaatschappijUnive´ Twente Brandverzekeraar N.V.
Unive´ West-Nederland U.A., Onderlinge Verzekering MaatschappijUnive´ Zuid-Holland, Onderlinge Verzekering Maatschappij U.A.
Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive´ noord-Oost U.A.Unive´ Noord-Oost Schade N.V.
Unive´ Oost B.A, Onderlinge Verzekering MaatschappijUnive´ Oost U.A., Onderlinge V erzekeringsmaatschappij
Unive´ Zorgverzekeraar U.A., OVMN.V. Unive´ Zorgverzekeraar
UniverseleVerzekering N.V. , DeMonuta Verzekering N.V.
Ursem, BegrafenisfondsGoudse Levensverzekeringen NV
Utrecht, Levensverz. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Utrechtsch BegrafenisfondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Utrechtsche Assurantie-mijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Utrechtsche Levensverz MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille)Nationale Nederlanden
Utrechtse Socie¨teit voor LevensverzekeringenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Utrechtse Verzekerings BankReaal Levensverzekeringen N.V.
Veefonds Dorpbuurt W.A., OnderlingOnderlinge Veeverzekering Winterswijk en omstreken WA
Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (V eendam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Vemaco (Verz mij der verbruikerscoo¨peratie)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Vereenigde Verz. Maatschappijen, De tweeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. MijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Verenigde Verzekerings Socie¨teiten UnilifeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vero Pensioenverz. Mij (Rotterdam)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vesta, Mij van Levensverz. (Arnhem, 1893)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
VictoriaNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Victoria zu Berlin (Ned. Portefeuille) (Berlijn)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Victoria -Vesta Levensverz. MijNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Vie d'OrTwenteleven N.V. Levensverzekeringmaatschappij
V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vita LevensverzekeringReaal Levensverzekeringen N.V.
Vitalis, Levensverz. Mij (1886)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vlissing's Onderling Begrafenisfonds (1851)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Vlissingsch BegrafenisfondsGoudse Levensverzekeringen N.V.
Vlissingsche BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Volharding (Den Haag)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Volharding (Rotterdam, 1892) DeNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Voor en door het Volk (Haarlem)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Voordeel (Haren)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vooruit (Leiden)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Vooruitgang (1893) (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vooruitgang is ons doel (Den Burg)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Voorzorg (1836), Amsterdamsche Socie¨teit DeNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. FondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Voorzorg is plicht (Lekkum)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De BegrafenisbusGoudse Levensverzekeringen N.V.
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De
VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. DeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Waarborg (Rotterdam, 1913)Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering
Waarborg (Utrecht, 1868)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Waerdye N.V. Levensverzekering MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Warder, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)Goudse Levensverzekeringen N.V.
Weduwefonds (bakkers)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in FrieslandArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in de Provincie DrentheReaal Levensverzekeringen N.V.
Weduwenbeurs (Bolsward)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. WerkmansbondArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
WemeldingeGoudse Levensverzekeringen N.V.
Wereld (Dordrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werklieden (Leiden)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werkmansbond (Bloemendaal, 1904)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werkmansbond (Haarlem)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werkmansbond (Rotterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werkmansbond (Utrecht)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917)Reaal Levensverzekeringen N.V.
Westzaan, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Wij leven om te zorgen (Rotterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijdenNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Wintherthur Lebensversicherungs-GesellschaftReaal Levensverzekeringen N.V.
Winterthur Levensverzekering Maatschappij N.V .REAAL Levensverzekeringen N.V.
Witt, Johannes de (1902)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Woerdense Levensverzekering (1965)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
WUHNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Woudsend Anno 1816 U.A., Onderlinge Schadeverzekering MaatschappijFortis ASR Schadeverzekering N.V.
Woudsend N.V. Levensverzekering MaatschappijArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zaandam, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zee, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij DeMaas Lloyd, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij
Zeegevaar N.V., Verzekeringsmaatschappij TegenSunderland Marine Mutual Insurance Company Ltd
"Zeeland" U.A., Onderlinge Brandverzekering MaatschappijInterpolis Schade, N.V.
Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het CollegeArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zeeuwse Waarborgmaatschappij UA, OnderlingeZeeuwse Verzekering Maatschappij N.V., Algemene
Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings MaatschappijZegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Brandwaarborg MaatschappijZegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij.Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zelandia (Belgie¨)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zelandia Middelburg, (1852)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Ziektekosten u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groepOWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A.
Zierikzee, BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zijpe, BegrafenisfondsGenerali levensverzekering maatschappij N.V .
Zijper Begrafenisfonds (1860)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Zilveren Kruis LevenAchmea Pensioen- en Levensverzekering N.V .
Zonder Baatzucht (1843)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zoom (Bergen op Zoom, 1881)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zorg en Hulp (Rotterdam)OHRA Levensverzekeringen N.V.
Zorgverzekeringen N.V., OZBOZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten V erzekeringsmaatschappij
Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Aanvullingsfonds OZOWM CZ groep Aanvullende Verzekering U.A.
Zorgverzekeringen U.A., OWM OZOWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A.
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zorg in den tijd (Leiden)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Vianen)Generali levensverzekering maatschappij N.V .
Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Hollandse Uitkering Soc (Rotterdam, 1900)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zurich Lebenversicherungs-GesellschaftReaal Levensverzekeringen N.V.
Zurich Leven N.V.Reaal Levensverzekeringen N.V.
Zutphen, BegrafenisfondsNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en LijfrenteZwitserleven N.V.
Zwolsche Algemeene levensverzekering N.V.Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
ZZ (Ziekenzorg)Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
ZZ Levensverz mijNationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
RomerfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van OnderofficierenArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Hollandsche Levensverzekering Maatschappij (Vianen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zuid Holland Levensverzekering Maatschappij (Vianen, 1878)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zijper Begrafenisfonds (1860)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Zijpe BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Waarborg (Utrecht, 1868)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Tilburgsch BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Het Sticht Verzekeringbank (1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Rotterdam De Levensverzekeringbank (1894)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Red u Zelven (Begrafenisfonds, Grootebroek)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Phoenix (Nederlandse Portefeuille)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Patria LevensverzekeringbankArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Begrafenisfonds, Leiden)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nieuw Welgelegen BVArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
New York (Nederlandse Portefeuille)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Neerlandia (Levensverzekering Maatschappij, 1893)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht, 1868/1887)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlanden van 1899 / 1903 / 1904Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nederlanden van 1870Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Nationale Spaarkas (De eerste Nederlandsche kapitaal en rente verzekeringmaatschappij, 1898)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Levens- en Volksverzekeringsbank Nederland (Bergen op Zoom, 1914)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Johannes de Witt (1902)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Johan de Witt (Raadpensionaris, 1902)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Holland Maatschappij ('s-Gravenhage)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Heden ik, morgen gij (Begrafenisfonds, 's-Gravenhage)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Nederlandsche Krijgsdienst-, Uitzet- en levensverzekeringsmaatschappij (Elf Provinciën)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste Hollandse Levensverzekeringsbank N.V. (Amsterdam)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerste HollandseArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Eerbied voor de ontslapenen (Breda)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Aan de ontslapenen gewijd (Breda, 1848)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsch RK BegrafenisfondsArdanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Amsterdamsche Algemene Verzekeringmaatschappij voor uitkering bij overlijden (1866)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Breda (Begrafenisfonds, 1848)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
De Eendracht (Kampen)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Het Noorden Levensverzekering Maatschappij, 1902 (dus niet: Noorden Begrafenisfonds 1936)Ardanta / ASR Levensverzekeringen N.V.
Ardanta Uitvaartverzorging B.V. DepositoMonuta

Vraag bij Insurance Risk Management om een goéd advies!