informatie over sparen

Spaarvormen

Een veiliger manier om uw vermogen te laten groeien dan sparen is er waarschijnlijk niet. Sceptici zullen meteen antwoorden: "en een langzamere ook niet!". Klopt. Het rendement op spaarrekeningen is in veel gevallen lager dan het rendement op beleggingen.

Maar aan de andere kant weet iemand die zijn geld op een spaarrekening heeft gezet precies wat hij na een aantal jaren aan inleg en rente heeft opgebouwd. Iets waar een belegger alleen maar van kan dromen. 

Bankinstellingen en tegenwoordig ook verzekeringsmaatschappijen hebben veel verschillende spaarproducten ontwikkeld, allemaal met de meest fantasievolle benamingen, zodat u door de bomen het bos niet meer ziet. Geen nood: Insurance Risk Management Curacao schept duidelijkheid.

Kenmerken

 • deposito rekeningen zijn vergelijkbaar met de vaste termijn spaarrekeningen
 • hogere rente in ruil voor een vaste looptijd
 • looptijd kan variëren van 1 maand tot 24 maanden (langere looptijden komen niet vaak voor)
 • de rente voor deposito's wordt dagelijks vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de financiële markten
 • afgesproken rente geldt voor de gehele looptijd
 • op een 'gewone' deposito is bijstorting of opname niet mogelijk
 • minimuminleg is relatief hoog

Kenmerken

 • flexibel deposito biedt de mogelijkheid om bedragen op te nemen of bij te storten
 • in ruil voor de flexibiliteit wordt een lagere rentevergoeding gegeven
 • als een bedrag van bijvoorbeeld ANG 10.000 (of een veelvoud daarvan) gedurende een gehele maand op de rekening staat geldt een hogere rentevergoeding dan wanneer er een deel van dit bedrag op het deposito staat

Kenmerken

 • lijkt veel op het reguliere deposito
 • looptijden van 3 of 6 maanden
 • gedurende de looptijd vrije beschikking over het tegoed, doch alleen voor bestemmingen die vooraf met de bank zijn overeengekomen, bijvoorbeeld voor de financiering van een huis of een verbouwing

Kenmerken

 • de meeste banken hebben voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar gecombineerde spaar- en betaalrekeningen ontwikkeld
 • de rekeningen hebben vaak de faciliteiten van een 'volwassen' betaalrekening, compleet met Pinpas
 • Het verschil met de volwassen variant is dat de kinderen een hogere rente ontvangen over het positieve saldo
 • de rekening staat op naam van het kind, zodat het kind ook zelf het bewind over de rekening kan voeren
 • hiervoor moeten de ouders echter wel schriftelijk toestemming geven

Gecombineerde spaar/betaalrekening 

De rekeningvariant waarbij kinderen tussen de 7 en de 15 jaar kunnen oefenen met een combinatie van sparen en betalen, kan vaak worden omgezet in een 'echte' betaalrekening. Hier verschuift de nadruk dus van sparen naar de andere bankactiviteiten, hoewel er ook vaak nog een spaarfaciliteit aanwezig is.

Kenmerken

 • het gaat hierbij om spaarrekeningen die zijn ontwikkeld voor (groot)ouders die graag voor het kind regelmatig een bedrag willen overmaken
 • het kind neemt hier dus niet zelf actief deel aan het sparen
 • wel moet de rekening op naam van het kind staan in verband met anders eventueel verschuldigd schenkingsrecht
 • sommige banken hanteren een premiesysteem, waarbij de trouwe spaarder wordt beloond met een rentebonus

Kenmerken

 • een spaarplan is een levensverzekering
 • aan het einde van de looptijd wordt een van tevoren afgesproken bedrag ineens uitgekeerd
 • de premie is over het algemeen een vast bedrag per maand
 • een spaarplan wordt vaak als studieverzekering/spaarplan voor het kind aangeboden
 • voordeel is de optie om de verzorgersclausule op de polis te plaatsen: bij overlijden van de verzorger wordt dan de premiebetaalverplichting door de verzekeraar overgenomen
 • deelname aan een spaarplan is door de hoge kosten en lange looptijd weinig aantrekkelijk
 • een deel van de premie wordt ingehouden als kosten zoals beheerskosten, administratiekosten, winstopslag en provisie daarnaast betaalt u vaak premie voor de overlijdensrisicoverzekering

Kenmerken

 • de betaalrekening is een spaarvariant die niet als zodanig wordt gezien
 • het overschot op de betaalrekening kan als een spaarbedrag worden gezien
 • voordeel is dat het geld onder handbereik is
 • betalingen zijn direct mogelijk
 • het rendement is nul of negatief als gevolg van inflatie
 • banken geven soms een (zeer lage) rente over een positief saldo

Kenmerken

 • contant geld is de oudste spaarvariant (het bewaren van geld in de oude sok)
 • voordeel is dat het geld altijd onder handbereik is
 • en dus ook direct weer kan worden uitgegeven
 • de fiscus heeft geen zicht op deze spaarvorm en kan dus ook geen belastingen heffen
 • het rendement van contant sparen is nul, er is geen vergoeding over het spaartegoed
 • u loopt het risico dat het spaargeld als gevolg van inflatie minder waard wordt
 • een ander risico is het risico van diefstal/brand/verlies

Sparen via internet levert direct een aantrekkelijke rente op. Die verdient u omdat u met een Internetrekening alles zelf doet: storten, overboeken, saldo raadplegen. Gewoon, achter uw eigen computer en wanneer het u uitkomt. Wel zo makkelijk en goed beveiligd. 

Kenmerken Internet Spaarrekening

 • op al uw internetspaargeld ontvangt u een hoge rente
 • u kunt altijd zonder kosten beschikken over uw spaargeld
 • gemakkelijk elektronisch uw spaargeldzaken regelen en plannen
 • geen rekeningoverzichten meer, u hebt altijd de beschikking over de meest actuele stand van zaken en u kunt deze thuis desgewenst uitprinten
 • volkomen veilig geld overboeken door middel van een unieke beveiligingscode
 • dagvalutering

Kenmerken:

 • zeer flexibele spaarvorm
 • volledig vrij in het inleggen en weer opnemen van geld
 • aan het inleggen en opnemen van geld zijn geen kosten verbonden
 • opname kan zowel contant als giraal geschieden
 • de rente wordt meestal één keer per jaar bijgeschreven
 • de rente is relatief laag
 • de rente is variabel en kan dus fluctueren
 • u hebt dus ook geen gegarandeerde opbrengst

Kenmerken

 • in ruil voor minder flexibiliteit aanspraak op een hogere rente
 • in de praktijk kennen veel van deze rekeningen een minimuminleg en opnamebeperkingen
 • de minimuminleg varieert per rekening en kan uiteen lopen van ANG 2.000,== tot ANG 10.000,==
 • ook de opnamebeperkingen laten dergelijke verschillen zien
 • dit zijn de bedragen die op ieder gewenst moment vrij kunnen worden opgenomen
 • voor hogere bedragen gelden vaak andere regels
 • in veel gevallen geldt dat een dergelijke opname 1 tot 3 maanden van tevoren aangekondigd dient te worden.
 • wordt deze aankondigingstermijn niet in acht genomen, dan worden er kosten in rekening gebracht (vaak 1%)
 • bij sommige aanbieders staat het volledige tegoed ter beschikking bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk of een verhuizing. In die gevallen hoeft er geen boete te worden betaald.
 • bij overlijden van de spaarder worden over het algemeen alle beperkingen gedurende een jaar opgeheven.
 • de rente wordt ook bij dit type spaarrekeningen jaarlijks bijgeschreven en is in veel gevallen (een stukje) hoger dan bij de dagelijks opvraagbare spaarrekening

Ook worden in deze categorie de bonus-, extra en plus-spaarrekeningen ondergebracht. Bij deze spaarrekeningen krijgt u naast een basisrente onder bepaalde voorwaarden een bonusrente.

Kenmerken

 • alle stortingen en uitkeringen worden genoteerd in het spaarboekje
 • met het spaarboekje heeft u iets tastbaars in handen en dat vormde voor veel mensen een reden om op deze manier te sparen
 • voor de bank een zeer bewerkelijke en dus kostbare manier van sparen
 • nadeel is ook het handmatige verloop
 • en het feit dat u telkens naar de bank moet om te storten of op te nemen
 • de meeste banken zijn dan ook overgegaan op de spaarvormen die via een rekening verlopen

Kenmerken

 • veel banken kennen speciale jeugdspaarvormen
 • vaak worden cadeautjes weggegeven als er een rekening wordt geopend
 • bonussen worden toegekend als er bijvoorbeeld een bepaalde periode is gespaard
 • vormen van jeugdsparen: sparen vóór het kind, sparen door het kind en de gecombineerde spaar/betaalrekening